ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫນ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ລັດຖະມົນຕີການກະຊວງສຸຂະພາບສະຫນັບສະຫນູນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວກັບ WNTD 2014 ໂດຍການເພີ່ມອາກອນຢາສູບ

 

MOH-Minister

ໃນໂອກາດວັນຕ້ານຢາສູບໂລກ, ທ່ານ ດຣ. ເອກສະຫວາງ ວົງວິຈິດລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຸຂະພາບຂອງ ສ. ປ. ປ. ລາວ ໄດ້ຈັດປະຊຸຸມກັບສື່ມວນຊົນວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການຄວບຄຸມຢາສູບໃນປະເທດ. ອີງຕາມການຄິດໄລ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ(WHO), ຄົນລາວ 13 ຄົນເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ເນື່ອງຈາກພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາສູບ.

Continue reading

ກະຊວງສຸຂະພາບຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ໂທລະພາບແລະວິທະຍຸຈາກ 8 ແຂວງໃນຂົງເຂດຄວບຄຸມຢາສູບ

IMG_1476

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ກົມອະນາໄມແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບສື່ມວນຊົນ ຂອງໂທລະພາບແລະວິທະຍຸຈາກ 8 ແຂວງ: ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື, ເຊກອງແລະ ຜົງສາລີ.

Continue reading