ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫນ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ປັບປຸງການປອດຄວັນຢາສູບຢູ່ຫຼວງພະບາງເມືອງມໍລະດົກໂລກ

2_LPB01_web

ໃນວັນທີ16-17 ມິຖຸນາ ປີ 2014, ອາສາສະໝັກຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນຈາກວິທະຍາໄລສຸຂະພາບໄດ້ລົງໄປທີເມືອງຫຼວງພະບາງໂດຍສະເພາະເຂດພື້ນທີ່ຕິດຕາມກວດກາພື້ນທີ່ປອດຄວັນຢາສູບ ລວມທັງໂຮງຮຽນ, ວັດ,ຫ້ອງການ,
ຮ້ານອາຫານແລະໂຮງແຮມ….

Continue reading