ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫນ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ສ້າງນະຄອນຫຼວງໃຫ້ເປັນ ຕົວເມືອງປອດຄວັນຢາສູບ

HAI_4250

ສຳພາດ: ດຣ. ໄຊພອນ ນັນທະພອນ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງ

  • ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂດປອດຄວັນຢາສູບທີ່ຜ່ານມາ

ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 075/ຈນວ ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2009 ແລະ ກົດໝາຍຄວບຄຸມຢາສູບຖືກຮັບຮອງໃນທ້າຍປີ 2009 ໄດ້ກຳນົດ: ສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາ 100% ໃນໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ປອດຄວັນຢາສູບພາຍໃນອາຄານ: ສຳນັກງານ-ຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ພາຫານະໂດຍສານ ລວມທັງສະຖານທີ່ລໍຖ້າຜູ້ໂດຍສານ, ວັດວາອາຮາມ, ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ. Continue reading