ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫນ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງເພື່ອປະຕິບັດ ເຂດປອດຄວັນຢາສູບຢ່າງຫ້າວຫັນ

NewsNews2

ເພື່ອເປັນການກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງຫຼວງພະບາງເມືອງມໍລະດົກໂລກຄົບຮອບ 20 ປີ ກໍຄືຫຼວງພະບາງປອດຄວັນຢາສູບຄົບ ຮອບ 8 ປີ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2015 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຊາວ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບັນດາແຂກທີ່ຈະມາຢ້ຽມຊົມນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມຢາສູບຂັ້ນແຂວງໄດ້ມີການປັບປຸງ ວຽກງານປອດຄວັນຢາສູບ Continue reading